Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Μπροστινοί ενός σκοτεινού παρασκηνίου

«Αντιεξουσιαστές». Ένας ψευδεπίγραφος χαρακτηρισμός. Πάντα - και χρόνια ολόκληρα - με ύποπτα κίνητρα. Το πιθανότερο, οι περισσότεροι (ή κάποιοι) μπροστινοί ενός σκοτεινού παρασκηνίου. Αυτοί που φοβίζουν τον κόσμο να κατέβει στις διαδηλώσεις. Αυτοί που δίνουν την ευκαιρία στην αντίδραση να μιλήσει. Με προσεκτική επιλογή του χρόνου που θα χτυπήσουν. Μεθοδικοί και αποτελεσματικοί στον στόχο. Και σχεδόν πάντα απρόσωποι. Με ό,τι σηματοδοτεί η κουκούλα στη μνήμη του Έλληνα.