Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Το ερώτημα του Πάσχα

Η αδημονία για το Πάσχα που έρχεται είναι πιο μεγάλη από τη μελαγχολία του Πάσχα που πέρασε; Αναπάντητο το ερώτημα παιδιόθεν, πάντα τα βράδια της πασχαλιάτικης Κυριακής.