Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Η δημοσιογραφία του διαδικτύου και τα στραβά της

Τα κακά στη δημοσιογραφία τού διαδικτύου από την οποία λείπουν παντελώς οι διορθωτές (βέβαια τώρα αρχίζουν να λείπουν και από τις εφημερίδες):

 «65ο φεστιβάλ Βερολίνου: Ο Βιμ Βέντερς μεγενθύνει το συναίσθημα».

(Προφανώς, το "ν" στο "μεγε-ν-θύνει" προέρχεται από το "μέγεΝθος").