Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Σωτήρια κυβερνητική λύση

Μια περιοχή του εγκεφάλου, η οποία αν διεγερθεί κατάλληλα «κόβει με το μαχαίρι» την όρεξη των ζώων για φαγητό (προσεχώς και ανθρώπων), ανακάλυψαν Αμερικανοί ερευνητές.

Η Ελλάδα, με εντολή τρόικας, επιδοτεί το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί το αποτέλεσμά της στους πολίτες. Η έρευνα χαρακτηρίστηκε ως υψίστης προτεραιότητας.