Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Εκείνη είχε γεράσει...

Ο Κλιντ Ίστγουντ μετά από 17 χρόνια γάμου χωρίζει την Ντίνα Ρουίζ που ήταν κατά 35 χρόνια νεότερη. Δεν πήγαινε άλλο, είχε παραμεγαλώσει. (Εκείνη, όχι αυτός).