Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Γιατί και πώς θα αδειάσει η Αίγινα!

Χωρίς νερό θα μείνει η Αίγινα λόγω χρεών στην εταιρία που το μεταφέρει στο νησί. Η λύση που μελετάται είναι να συγχωνευτεί με την Ψυτάλλεια και στην καλύτερη περίπτωση με τη Σαλαμίνα. Η μεταφορά των περίπου 70.000 ανθρώπων που βρίσκονται στη νησί θα γίνει με σκάφη που θα διαθέσει πρώην υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος. Πρόκειται για στόλο από σύγχρονα κανό του Γ. Α. Παπανδρέου.