Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Εντός των ορίων...

Πανεπιστημιακή έρευνα απέδειξε ότι το facebook βλάπτει τις σχέσεις ζευγαριών. Όσο υψηλότερη είναι η χρήση τού κοινωνικού δικτύου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τριβών, τσακωμών, απιστίας, χωρισμού και διαζυγίου. Οι χρήστες μεταξύ των οποίων έγινε η έρευνα καλύπτουν το ηλικιακό φάσμα από 18 έως 82 ετών. Μέσα είμαστε!…