Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Όλως 
συμπτωματικό!

Η παρουσίαση όπλων στην πρωθυπουργό; Καμιά σχέση με την επιστράτευση των καθηγητών!