Σάββατο 2 Μαρτίου 2013

Πολλές φορές, να το καταλάβουμε

Ο Πάγκαλος δήλωσε ότι ο Γκρίλο είναι νούμερο. Ο Πάγκαλος δήλωσε ότι ο Γκρίλο είναι νούμερο. Ο Πάγκαλος δήλωσε ότι ο Γκρίλο είναι νούμερο.  Ο Πάγκαλος δήλωσε ότι ο Γκρίλο είναι νούμερο!
Χα!