Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Οι άθλιοι Γερμανοί μάς βάζουν ιδέες!

Ο «ΟΑΕΔ» Γερμανίας πρότεινε με έγγραφό του σε 19χρονη άνεργη θέση ιερόδουλης σε οίκο ανοχής. Επειδή ως χώρα βαδίζουμε πάνω σε γερμανικά σχέδια, ανησυχώ πολύ.

(Εδώ που τα λέμε, πάλι καλά που δεν το δοκίμασαν κι αυτό το μέτρο μείωσης της ανεργίας πάνω στην Ελλάδα. Ακόμα..,).