Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Μας κόβουν το αίμα

Αυτοί που μας κυβερνούν, οι Έλληνες, μας κόβουν το αίμα με τις αποφάσεις τους. Οι Ελβετοί μας κόβουν το αίμα που μας στέλνουν για ιατρικούς λόγους επειδή δεν πληρώνουμε. Δεν ξέρω πoιο από τα δύο «κόβω το αίμα» έχει κυριολεκτική έννοια. Νομίζω το πρώτο.