Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Θραύσματα του μετεωρίτη που έπεσε στη Ρωσία βγήκαν σε πλειστηριασμό στο διαδίκτυο. Τα θραύσματα της Ελλάδας έπονται.