Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Ελλείψει γονιδίου...

Σύμφωνα με ο University Collegeτου τού Λονδίνου εντοπίστηκε το rs4950, το «γονίδιο της ηγεσίας», που το φέρουν γεννημένοι ηγέτες. Παράλληλες έρευνες αποκάλυψαν τις ολέθριες επιπτώσεις της έλλειψης του γονιδίου, με αναλύσεις στο γενετικό υλικό του Γ. Παπανδρέου.