Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Λείψε όσο θέλεις, αγόρι μου...

Ο Γ. Παπανδρέου ζήτησε από τον Βουλγαράκη να του κόβουν τον μισθό για τις μέρες που λείπει στο εξωτερικό. Μα εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς απλώς θέλουμε να λείπει. (Πάντα).