Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Ο Γ. Παπανδρέου ολοκλήρωσε τις παραδόσεις μαθημάτων στο Χάρβαρντ. Τώρα συζητάει με τα ΙΕΚ Ξυνή, για μαθήματα πλαστογραφίας (της Ιστορίας)