Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013

Πού καταντάει ο άνθρωπος για να φοροδιαφύγει… 
Ο Ντεπαρντιέ με παραδοσιακή ρωσική στολή, που τονίζει τα αλά… Οβελίξ κιλά του, επιδεικνύει το ρωσικό διαβατήριο που μόλις του δόθηκε με τιμές... αρκούδας της στέπας