Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Κάτι ήξεραν και το 'καναν

Μέτρα προστασίας των αστέγων παίρνει ο Δήμος της Αθήνας για να αντιμετωπιστεί το ψύχος. Σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν και μαζεύουν τα μπουκάλια στη Βίλα Αμαλίας.