Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Η «ελληνική εξάρτηση» του Χάρβαρντ

Τελείωσε ο Παπανδρέου με το Χάρβαρντ και πάει αμέσως για παραδόσεις ο Παπαδήμος. Ούτε μέρα δεν κάνουν χωρίς το μάθημα «Μαζική καταστροφή ενός έθνους». Που μόνο Έλληνες ειδικοί, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική γνώση, μπορούν να διδάξουν.