Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Αναγκαστικοί δότες οργάνων όλοι οι Έλληνες από τον Ιούνιο. Προβλέπω σκοτωμό για το μυαλό τού Γ. Παπανδρέου.