Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

Έχει φάρμακα στους κάδους;

Από αύριο, Δευτέρα, τα φαρμακεία (ξανα)σταματούν να δίνουν φάρμακα στους ασφαλισμένους τού μπαταξή ΕΟΠΥΥ – κι ας τους είναι απαραίτητα όσο το φαγητό.
Δυστυχώς, φάρμακα δεν βρίσκεις στους κάδους.