Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Αραία αραία, καμιά σαρανταρέα

Η μωροφιλοδοξία του Λοβέρδου φτάνει σε ένα κόμμα που στις συγκεντρώσεις του περισσότεροι θα είναι οι ΜΑΤατζήδες για να το φυλάνε από τους οπαδούς. Η αγάπη του λαού, που λέμε…