Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Μου είπε τα κάλαντα, του είπα «και του χρόνου». Μου απάντησε «κάνετε πλάκα κύριε; Του χρόνου μπορεί να είμαι στρατιώτης». Κατεβαίνοντας τη σκάλα ψιθύριζε, «άμα έχω πάρει το πτυχίο…».