Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Τα μάθατε, συνάδελφοι; Και ο ΕΔΟΕΑΠ στον ΕΟΠΠΥ.

14900: όχι το ραντεβού με το γιατρό μας, αλλά το ραντεβού με το «θάνατό» μας...

Γιάννης Μπίλιος (επιλογές από το fb)