Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο η σημερινή για την Ευρώπη, σου λέει. Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει όχι απλώς τη ΜΕΡΑ, αλλά τα ΧΡΟΝΙΑ χωρίς αυτοκίνητο. Γι' αυτό, εμείς θα γιορτάσουμε την πανευρωπαϊκή μέρα Χωρίς Στέγη και την παγκόσμια Χωρίς Δουλειά. Πάρτι θα κάνουμε, ξεφάντωμα!