Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

«Έζησα εφτά θανάτων ερημιά»


Μοίρασα σάρκα ψυχή με σένα μοίρασα
όλα τα δεδομένα κι έζησα
εφτά θανάτων ερημιά