Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Πικρό, τρυφερό...Σκίτσο μετά την τραγωδία της Νέας Ζηλανδίας. Μια απλή έκφραση κόντρα στο μίσος, στην παράνοια, στην τυφλή βία. Σκίτσο πικρό και τρυφερό.