Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ρυθμίσεις στη ζούγκλα της πόλης

Επανέρχεται ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας: σήμερα σκοτώνουμε μπροστά από τους ζυγούς αριθμούς των δρόμων.