Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Ξεσπιτώθηκε η «Θεσσαλία», δεν ενημερώθηκαν πολλοί εργαζόμενοι

Η ιστορική εφημερίδα του Βόλου, η «Θεσσαλία», των Θεσσαλικών Εκδόσεων, βρίσκεται –κυριολεκτικά– στον δρόμο μετά τον εκπλειστηριασμό του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται με το τίμημα να ανέρχεται σε 1.100.462 ευρώ. Με τον τρόπο που έγινε η διαδικασία (όπως αντιλαμβανόμαστε από σχετική ενημέρωση την οποία λάβαμε ηλεκτρονικά) πολλοί εργαζόμενοι, αλλά και προμηθευτές ή δανειστές, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα με αποτέλεσμα να χάσουν την προθεσμία για τη αντίδρασή τους που είναι 15 ημέρες μετά τον πλειστηριασμό.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, νυν και πρώην, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που έγινε στο μπλογκ, «είναι η σειρά του πίνακα κατάταξης όπου αφενός πρέπει να ξεκαθαριστεί, και έτσι είναι το δίκαιο,  ότι πρέπει να προηγηθούν οι εργαζόμενοι και αφετέρου να ασκηθεί πίεση έτσι ώστε να μην υποβληθούν παρελκυστικές ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης που μόνο αποτέλεσμα θα έχουν την παράταση πληρωμής και την ταλαιπωρία των εργαζόμενων».