Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Αυτός που ξέρει την απάντηση

Κι εμείς θα συζητάμε για πάντα αλλά δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ αν η αυτοκτονία είναι πράξη ηρωική ή άνανδρη, πράξη βεβήλωσης της ιερότητας της ζωής, ή απόλυτης
αυτοδιάθεσης. Επιλογή ή διαφυγή. Θα χει καθένας μας τη γνώμη του, θα φιλοσοφούμε ατελείωτα, αλλά την απάντηση την ξέρει μόνο εκείνος που πάτησε τελικά τη σκανδάλη. Και την πήρε μαζί του. Την απάντηση.

Μαρία Δεδούση