Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ένα κείμενο για τον ΕΔΟΕΑΠ

(...) Μετά την αποστέρηση εσόδων από ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ –ΕΦΑΠΑΞ, οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων θα γίνει συνδυαστικά της εφαρμογής διατάξεων του Ν.4498/2017, που ισχύει για το δημόσιο
επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ & από τις νέες καταστατικές διατάξεις – που ψηφίστηκαν και ενσωματώθηκαν στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΕΔΟΕΑΠ και συγκεκριμένα:
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 που αναφέρει : «Η οποιαδήποτε ασφαλιστική παροχή ή άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία του οργανισμού αυτόματα (κόφτης) εξαρτάται από την ετήσια αναλογιστική μελέτη».
Το πρόβλημα ρευστότητας του ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ θα επηρεάσει το ύψος αλλά και θα επιμηκύνει  το χρόνο καταβολής των εφάπαξ παροχών.

** Είναι απόσπασμα από κείμενο που μας εστάλη και το οποίο δημεύεται στο μπλογκ Ο Σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ. Ολόκληρο υπάρχει εδώ.