Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Το «Φως» και η εορταστική του έκδοση

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ 1961 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ, ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1955

Αφιερωμένο στις έξι, και πλέον, δεκαετίες της ζωής του, είναι το Φως των Σπορ της Πέμπτης, που συνδυάζει το αφιέρωμα με την επέτειο της νίκης του Ολυμπιακού επί της Σάντος, το 1961. Η μισή πρώτη σελίδα καλύπτεται με παλιά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας, ενώ σε ολόκληρη την τελευταία δημοσιεύεται το πρωτοσέλιδο της 5ης Ιουλίου 1961 που ήταν αφιερωμένο στον θρίαμβο επί της ομάδας του Πελέ. Είναι μια πρώτη σελίδα που μας συστήνει το πνεύμα και ύφος των παλιών αθλητικών εφημερίδων. Μετρήσαμε 13 οκτάστηλες αράδες, τρεις από τις οποίες
με το ίδιο πολύ μεγάλο μέγεθος. «Ολόκληρος η υφήλιος συνεκλονίσθη από την ασπλησίαστον  Ολυμπιακήν νίκην» αναφέρεται στην τελευταία από τις 13 αράδες.

Δυο εσωτερικές σελίδες είναι αφιερωμένες στο ιστορικό παιχνίδι. Τις επιμελήθηκε η Όλγα Νικολαΐδου, με την παράθεση κειμένων και φωτογραφιών της εποχής, αλλά και φωτοτυπημένα αποσπάσματα σελίδων που συμπληρώνουν τη δημοσιογραφική εικόνα για το πώς κάλυπτε την επικαιρότητα ο αθλητικός Τύπος σε εκείνες τις ηρωικές ημέρες. «Ο Ολυμπιακός εκπληρώσας τους πόθους της φυλής μας υπέταξε την θρυλικήν Σάντος με 2-1», έγραφε τίτλος εσωτερικής σελίδας, ενώ ο υπότιτλος ανέφερε: «Φίλαθλος εργοστασιάρχης απέθανεν όταν εσημειώθη το δεύτεροι γκολ!»

Το άρθρο της πρώτης έκδοσης 

Ιστορικό ενδιαφέρον έχει  το αναδημοσιευόμενο  άρθρο για την πρώτη έκδοση του Φωτός, που κυκλοφόρησε αρχικά ως «Αθλητικόν Φως» στις 11 Απριλίου 1955. Το  ύφος θριαμβευτικό, δυναμικό και με νεανικό ενθουσιασμό! Διαβάζουμε:

«Το ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΦΩΣ’, που παραδίδεται σήμερον εις την κρίσιν των φιλάθλων μας, είναι καρπός νεανικών ενθουσιασμών. Καρπός ωραίων, υγιών και πραγματικών αθλητικών σκέψεων. Μέσα εις το σκότος της εμπαθείας και του κιτρινισμού, της συμφεροντολογίας, της μικροπολιτικής και της κακοπιστίας. Το ‘Αθλητικόν Φως’ έρχεται για να χαράξει νέας φωτεινάς κατευθύνσεις, νέας γραμμάς δια των οποίων οδηγούνται αφαλώς εις την ευρωστίαν και την ακμήν όλαι αι αθλητικαί κοινωνίαι».

Άλλες εποχές, άλλο πνεύμα…