Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Το γράμμα του 2017

Κάθε νέος χρόνος είναι ένας σφραγισμένος φάκελος. Με 365 μικρότερους φακέλους αλληλογραφίας μέσα. Τους ανοίγουμε έναν-έναν κάθε μέρα. Και μόνο στις 31/12 ξέρουμε το περιεχόμενό
τους. ΟΛΟ το περιεχόμενο και τις γραφές τού φακέλου. Ευχές τού μπλογκ, να είναι για όλους μόνο καλά τα γράμματα στο τέλος. Έστω, ας είναι και μερικά αδιάφορα.