Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Το τελευταίο λεπτό του Αυγούστου, το πρώτο στην ακτή της μελαγχολίας…

Ο λεπτοδείκτης, τούτην την ώρα, τρεκλίζει διανύοντας ράθυμα και απρόθυμα το τελευταίο λεπτό του Αυγούστου, του πιο αγαπημένου των δώδεκα. Το καλοκαίρι κλείνει, το φθινόπωρο έρχεται και, πλέον:

«Η μελαγχολία/ μια ακτή/ που κολυμπάω/ 
τα βράδια». 
Και του χρόνου, Αύγουστε!