Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Καλοκαίρι: δεν έχει φόντο μόνο θάλασσα