Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Μου αρέσει! (...το παιδικό παρελθόν)

Μου αρέσει που παιδιά παίζαμε κάνοντας φούσκες με ένα συρμάτινο δαχτυλίδι και με σαπουνόνερα. Αυτό μερικές, μόνο, δεκαετίες πριν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια – όχι μερικούς αιώνες.