Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Να συλληφθούν, τώρα!

Νομίζω - είμαι βέβαιος δηλαδή - ότι οι κομματικοί φίλοι που προσπαθούν να πείσουν τον Βενιζέλο να παραμείνει στην ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική, πρέπει να συλληφθούν πάραυτα, ως επικίνδυνοι για τη δημόσια ψυχική υγεία.
(Να αφεθούν ελεύθεροι όταν με το καλό - επανάληψη: με το καλό! - φύγει, που δεν το βλέπω δηλαδή...)