Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Μην ανοίγετε σε αγνώστους, είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να θέλουν να σας πουν τα κάλαντα.
Μανώλης Γρηγοράκης (από το facebook)