Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Η πορεία αρχίζει με ταξί

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: «Αρχίζει η πορεία συγκρότησης και ανάδειξης της δημοκρατικής παράταξης».
 Πόσα ταξί να σας φωνάξουμε;