Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Tα θεμέλια του ρατσισμού

Τα «το παιδί μου είναι το καλύτερο», «η πατρίδα μου είναι η καλύτερη», και «όλοι οι άλλοι είναι απολίτιστοι και βάρβαροι» είναι τα θεμέλια του ρατσισμού.

Ζωή Ρηγοπούλου (από το fb)