Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Επειδή έχω ένα βιβλίο με την υπογραφή μου, το... Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, αν το υποβάλω του χρόνου, θα βραβευτώ κι εγώ από τον ΠΣΑΤ; Υπάρχει κανένα βιβλίο αθλητικού συντάκτη που δεν βραβεύτηκε σήμερα;

Νίκος Σαρίδης (επιλογές από το fb)