Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Τον ξεπέρασε! «Δήλωση» εκπτώτου

«Πάντα πίστευα ότι θα έρθεις ο καιρός που κάποιος θα μου γ@μήσει τον μύθο»

Κώστας Γκουσγκούνης