Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Οι ροζ χορηγίες

Νομίζω ότι η περίπτωση της δωρεάς του φωτοτυπικού από την κυρία Σούλα στο σχολείο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιτροπής ανταγωνισμού. Επιτρέπεται ένα τόσο δα πορνείο να θέλει να σπάσει το μονοπώλιο του αρχι-μπορντέλου που λέγεται κράτος ή όχι;

 Μαρία Δεδούση (επιλογές από το facebook)