Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Katerina Nikolopoulou (επιλογές από το FB)

Όποιος κερδίσει τις εκλογές, την έχει κάτσει τη βάρκα... Αν δω πανηγυρισμούς, θα ζητήσω πολιτικό άσυλο στην Ουγκάντα.