Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

sms

@askMordo (επιλογές από το Twitter)

Για αύξηση μισθού, γράψε ALEXIS (κενό), το ποσό που επιθυμείς και αποστολή στο 1981.